Blog Công nghệ

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Địa chỉ doanh nghiệp là một trong những điều quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải khai báo đối với cơ quan thuế khi thực hiện việc đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, vì một số lý do mà nhiều doanh nghiệp thực hiện việc di dời địa điểm kinh doanh khác so với địa chỉ doanh nghiệp đã kê khai trước đó. Vậy trong những trường hợp này thì cần phải xử lý như thế nào? Trước vấn đề hóa đơn điện tử khi nào áp dụng thì việc hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp chính là một trong những chủ đề mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm.

Tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/TT/BTC nêu rõ về giá trị pháp lý của hóa đơn điện tử nếu thỏa mãn các điều kiện như sau:

– Đảm bảo sự tin cậy và toàn vẹn thông tin trên hóa đơn điện tử kể từ thời điểm hóa đơn được tạo lập;

– Các thông tin thuộc hóa đơn điện tử có thể được truy cập và sử dụng dưới dạng hoàn chỉnh khi phát sinh nhu cầu cần thiết.

Địa chỉ của doanh nghiệp cũng chính là một trong những tiêu thức bắt buộc phải thể hiện trên hóa đơn địa chỉ. Địa chỉ doanh nghiệp được dùng để khai báo vị trí doanh nghiệp và là thông tin có mối quan hệ mật thiết với cơ quan thuế phụ trách doanh nghiệp tại địa phương. Do vậy, địa chỉ doanh nghiệp cần phải thực hiện và phản ánh chính xác địa chỉ của doanh nghiệp.

Các nội dung về xử lý hóa đơn điện tử trong trường hợp liên quan được quy định như sau:

Trong trường hợp doanh nghiệp không thay đổi mã số thuế hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp sẽ thực hiện việc: Tiến hành lập báo cáo về tình hình sừ dụng hóa đơn và kèm theo bản thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn mới nhằm thay đổi thông tin địa chỉ của doanh nghiệp.

hóa đơn điện tử

Đối với trường hợp doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi mã số thuế hoặc cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì doanh nghiệp sẽ thực hiện việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế chuyển đi trước khi lập thông báo điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn điện tử và gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến;

Đối với các hóa đơn điện tử đã lập trước đó, trường hợp tiêu thức địa chỉ của người bán so với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới có sự thay đổi nhưng các thông tin thể hiện trên hóa đơn điện tử đã lập vẫn đảm bảo tính chính xác người mua, người bán và đảm bảo thỏa mãn các điều kiện tại Khoản 3, Điều 3, Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì các hóa đơn này vẫn được xem là hóa đơn điện tử hợp pháp và hoàn toàn có thể được sử dụng để kê khai, khấu trừ và hạch toán chi phí theo quy định của pháp luật.

DN đã biết cách thức kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu? 

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế GTGT bao gồm những gì?

Như vậy, tóm lại trong trường hợp tiêu thức địa chỉ của doanh nghiệp có sự thay đổi so với khai báo trên chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng các thông tin thể hiện trên hóa đơn điện tử đã lập vẫn đảm bảo tính chính xác và thỏa mãn các điều kiện thì hóa đơn này vẫn được xem là hóa đơn điện tử hợp pháp và hoàn toàn có thể được sử dụng để thực hiện việc kê khai, khấu trừ hoặc hạch toán chi phí theo quy định của pháp luật.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp doanh nghiệp giải đáp được những vướng mắc về việc xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vận dụng được vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp mình hiện nay.

 

Related posts

Cách chọn bàn ăn hiện đại phù hợp với không gia ngôi nhà

Đào Minh Tâm

Cách chọn ghế gỗ bàn ăn cho nhà bếp

Đào Minh Tâm

Báo giá sản phẩm Switch Cisco cổng nối mạng chính hãng

Đào Minh Tâm

Leave a Comment