Công nghệ

Từ ngày 01/11/2020 bắt buộc dùng HĐĐT theo Thông tư 68/2019

Thông tư số 68/2019/TT-BTC đã quy định rõ từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Như vậy, chỉ còn chưa đầy 01 năm để doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi, chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy.

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

thông tư 68/2019/tt-btc

Những lưu ý trong quá trình sử dụng HĐĐT

Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã có một số lưu ý quan trọng người nộp thuế nên tham khảo trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử sau đây.

Thứ nhất là quy định về chuyển tiếp sang hình thức hóa đơn điện tử. Trường hợp người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC và người nộp thuế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, tự in, hoặc mua của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng cho đến hết ngày 31/10/2020.

Thứ hai là quy tắc về danh mục hàng hóa bán ra khi xuất hóa đơn điện tử. Cục thuế cho biết, doanh nghiệp cần đảm bảo khi xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra nhằm đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê nhưng không có danh mục hàng hóa thì không được công nhận là có đầy đủ giá trị pháp lý.

Ba là, trên hóa đơn điện tử phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính, cụ thể: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Thông tin người bán (tên, địa chỉ, mã số thuế); Thông tin người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế); Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn; Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.
 

https://congdongvn.net/switch-cisco-9200l-co-chat-luong-khong/

https://congdongvn.net/cung-tim-hieu-ve-cau-tao-cac-loi-loc-trong-may-loc-nuoc-ro/

Related posts

Tư vấn mua màn hình chơi game giá rẻ, chất lượng nhất

Đào Minh Tâm

Cập nhật giá xe Honda Blade mới nhất hiện nay

Đào Minh Tâm

Với 3 triệu đồng có thể sở hữu màn hình máy tính loại nào?

Đào Minh Tâm

Leave a Comment